Blogg | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Blogg

Personlig Stil & Fashion Feng Shui

 Please - Choose Language - upper corner to the left! 

Personlig Stil och Fashion Feng Shui

1656418 10152457176183949 4903154749922913584 n

Fashion Feng Shui har idag Konsulter/Facilitators över nästan hela Världen. Europa - Klicka här.

I mitt eget upplägg av Fashion Feng Shui tar jag upp frågor som ligger till grund för Sidans koncept om Personlig Stil.

Så här skrev jag Inledningsvis:

"Viktigast av allt är att lära känna sig själv! När man kommer underfund med sig själv - vem man är - hur man verkligen ser ut - och hur man uppfattas av andra människor - då blir det lättare att fokusera på att ta fram sina bästa sidor.” (14 Jan 2013).

Svårigheten med att utveckla en Personlig Stil ligger säkerligen främst i att veta vem man är och hur man kan uttrycka detta genom sitt sätt att klä sig. Här kan Fashion Feng Shui vara till stor hjälp - ett bra Verktyg för att komma underfund med sig själv - att finna sitt autentiska JAG.

  • Både Personlig Stil och Fashion Feng Shui uppmuntrar till att gå djupare i VEM man är, VAD man vill med sitt liv och HUR man visar detta för sin omgivning. Tänk att vi blir avlästa inom någon minut, bara genom vårt yttre. 
  • Personlig Stil och Fashion Feng Shui rör sig båda i NUET. Vi bygger på den Kropp vi har NU och på hur betydelsefullt det är att känna sig  BEKVÄM i sin Klädsel.  De Kläder vi väljer att ha på oss måste passa vår Livsstil och de situationer vi befinner oss i just NU och FRAMÖVER.


Because clothing is your body's most intimate environment  Evana Maggiore

OBS! För att må bra, känna trivsel och harmoni, behöver vi ALLA Fem Elementen omkring oss i vår vardag - men NÅGOT av elementen med dess Energier är mer i samklang med vår person och bör ligga till grund för vår Klädsel.

Liten logo

Jag återkommer med beskrivning av Konsultationer inom min egen Fashion Feng Shui samt mer detaljerat om Priser/Konsultationer. Du är välkommen att kontakta mig:

Audrey - alias

Email  eller genom Kontakt.

Väl mött!

Audrey 

Nyare inlägg     Tidigare inlägg  


156px-Epictetus

Know, first, who you are, and then adorn yourself accordingly.

Epiktetos (55 - ca 135)

Bildkälla* Jag bygger mina Konsultationer på  Konceptet från min utbildning till Konsult i Fashion Feng Shui.

* FFSF = Fashion Feng Shui Facilitator - Klicka här
De Fem Elementen

 Please - Choose Language - upper corner to the left! 

De Fem Elementen

1656418 10152457176183949 4903154749922913584 n

En Konsultation inleds med en genomgång av De fem Elementen, så som de beskrivs i Fashion Feng Shui, vad de står för och hur de tar sig uttryck.

 WATER - WOOD - FIRE EARTH - METAL    

296px-Boelge stor

WATER / VATTEN - djupt, mörkt - flyter, flödar, strömmar fritt utan begränsningar - abstrakta former, vågor, återspeglande ytor - FRIHET  

Bildkälla


320px-TorsångBjörkar

WOOD / TRÄ - friskt, kraftfullt - gror, växer, expanderar, inneboende kraft/styrka och vitalitet - RÖRELSEFRIHET        

Bildkälla 


180px-Et baal

FIRE / ELD - glödandehett - flammar, brinner, engagerar, exalterar, inger lust/glädje, livsbejakande, för samman - LIVSGLÄDJE

Bildkälla** 320px-Tornedalens bördiga jord-Meänmaa

EARTH / JORD - fast, stabilt - inger trygghet, mognad, samvoro, förvaltar, vårdar, för vidare - GEMENSKAP

Bildkälla*** 


320px-Minerales de Cuarzo

METAL / METALL - , utsökt, vackert - avslutat, färdigt och fullkomnat -  skiner, lyser av subtil elegans - UTMÄRKTHET                         

Bildkälla**** 


Under en Konsultation utvärderar vi tillsammans vilket Element som är mest i samklang med Din Personlighet samt vilka Material, Strukturer, Mönster och Klädstilar som passar Dina Energier och Din Person.

Vi kollar även av Dina Färger och Din Kroppsform, så att Du och Din Klädsel bildar en Harmonisk Helhet.  Målet är att Du ska känna dig Klädd "Inifrån och ut”.

Väl mött!

Audrey   

156px-Epictetus

Know, first, who you are, and then adorn yourself accordingly.  

Epiktetos (55 - ca 135) 

BildkällaObs! Jag bygger denna framställning på den engelska förlagan från utbildningen i Fashion Feng Shui

Floran i ämnet FENG SHUI är mycket omfattande. Med all säkerhet skiljer sig min framställning från många andras, just för att tonvikten främst ligger på Personen, sekundärt på omgivningen.

* FFSF = Fashion Feng Shui Facilitator - Klicka här

Nyare inlägg                        Tidigare inlägg


Bildkällor:

*Attribution By Malene Thyssen (Own work)  **Attribution By Einar Helland Berger (Own work) ***Attribution By Mestos (Own work) ****Attribution Av Jesus.noriegag (Eget arbete)

 Klädfilosofi FFS

 Please - Choose Language - upper corner to the left! 

Klädfilosofi FFS

1656418 10152457176183949 4903154749922913584 n

Evana's Klädfilosofi kan avläsas i citatet nedan. Det rör sig om att hitta Kläder som visar vem man är som människa. Kläder som reflekterar det som vi tycker är viktigt i livet och som visar - hur vi vill bli uppfattade av andra. 

We're all unique and our clothes need to reflect our minds, our spirits and our goals, not just our hair colour or our waist measurement. Evana Maggiore

Vi vet ju att vi blir avlästa inom någon minut, bara genom vårt yttre! 

Fashion Feng Shui hjälper mig hitta Vem jag är, Vad jag vill med mitt liv och Hur jag visar detta för Min omgivning.

De flesta av oss använder en ytterst liten del av de kläder som hänger i Garderoben. Varför? Hur kan man komma till rätta med detta och framledes bara behålla och köpa Plagg som man känner sig hemma i, som man verkligen tycker om, som man verkligen älskar och använder lång tid framöver?

Vid en första Konsultation får man en inledande Introduktion i Fashion Feng Shui som innefattar en beskrivining av "de fem Elementen" i Feng Shui, vad de står för och hur de tar sig uttryck.

     WATER - WOOD - FIRE EARTH - METAL

All materia - med tillhörande Energier kan härledas ur dessa livsformande Element.

Fashion Feng Shui bygger på en sondering av vilka Energier som kan förknippas med vår Personlighet. Vilka aspekter är viktigast för oss - i våra liv - just NU? Vi ser även framåt och söker det vi önskar få ut av livet framöver. 

Ofta behöver man träffas mer än en gång - vi bedömer även Kroppstyp, Färger och Klädstil som passar vår Livsstil. Slutligen lägger vi upp en Garderobsplanering, för den som så önskar. 

Väl mött!

Audrey 

Nyare inlägg      Tidigare inlägg

156px-Epictetus

Know, first, who you are, and then adorn yourself accordingly.                               

Epiktetos (55 - ca 135 


Bildkälla


* Jag bygger mina Konsultationer på  Konceptet från min utbildning till Konsult/Facilitator i Fashion Feng Shui.

* FFSF = Fashion Feng Shui Facilitator - Klicka Här

FFS-Licensed-Badge-Large
     ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2019 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson