De Fem Elementen | Tidlös Personlig Stil | Audrey

De Fem Elementen 

 Please - Choose Language - upper corner to the left! 

De Fem Elementen

1656418 10152457176183949 4903154749922913584 n

En konsultation inleds med en genomgång av "De fem elementen", så som de beskrivs i Fashion Feng Shui, vad de står för och hur de tar sig uttryck.

  WATER  -  WOOD  -  FIRE  -  EARTH  -  METAL    

296px-Boelge stor

WATER / VATTEN - djupt, mörkt, flyter, flödar, strömmar fritt utan begränsningar - abstrakta former, vågor, återspeglande ytor - FRIHET  

Bildkälla


320px-TorsångBjörkar

WOOD / TRÄ - friskt, kraftfullt - gror, växer, expanderar, inneboende kraft/styrka och vitalitet - RÖRELSEFRIHET        

Bildkälla 180px-Et baal

FIRE / ELD - glödandehett - flammar, brinner, engagerar, exalterar, inger lust/glädje, livsbejakande, för samman - LIVSGLÄDJE

Bildkälla** 320px-Tornedalens bördiga jord-Meänmaa

EARTH / JORD - fast, stabilt - inger trygghet, mognad, samvoro, förvaltar, vårdar, för vidare - GEMENSKAP

Bildkälla*** 320px-Minerales de Cuarzo

METAL / METALL -  utsökt, vackert - avslutat, färdigt och fullkomnat -  skiner, lyser av subtil elegans - UTMÄRKTHET                         

Bildkälla**** Under en konsultation utvärderar vi tillsammans vilket Element som är mest i samklang med din personlighet samt vilka Energier som passar din person. Vi definierar Material, Strukturer, Mönster och Klädstilar som passar din personlighet.

Vi kollar även av dina Färger och din Kroppsform, så att du och din klädsel bildar en harmonisk helhet.  Målet är att du ska känna dig klädd "Inifrån och ut”. 

Know, first, who you are, and then adorn yourself accordingly.  

Epiktetos (55 - ca 135) 

Bildkälla


Obs. Jag bygger denna framställning på den engelska förlagan från utbildningen i Fashion Feng Shui

Floran i ämnet FENG SHUI är mycket omfattande. Med all säkerhet skiljer sig min framställning från många andras, just för att tonvikten främst ligger på personen, sekundärt på omgivningen.

FFSF = Fashion Feng Shui Facilitator - Klicka här

Väl mött!

Audrey 

Nyare inlägg               Tidigare inlägg

Gå vidare till Personlig Stil & Fashion Feng Shui

Eller välj inlägg nedan:

Bildkällor:

*Attribution By Malene Thyssen (Own work)  **Attribution By Einar Helland Berger (Own work) ***Attribution By Mestos (Own work) ****Attribution Av Jesus.noriegag (Eget arbete)

 
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson