1200-talet | Tidlös Personlig Stil | Audrey

1200-talet

 Please - Choose Language - upper corner to the left! 

1200-talet

354px-12th-century unknown painters - Illustration to a Psalter - WGA15935

Miniatyr - illustration från ca 1200 av okänd konstnär. Bildkälla
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson