1300-talet | Tidlös Personlig Stil | Audrey

1300-talet

 Please - Choose Language - upper corner to the left! 

1300-talet

1300-1400 Fashion i Europa

Getting dressed in the 14th century


      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson