Rosa Skjortklänning 1955 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Rosa Skjortklänning 1955


8285783533 0651881097

"Florida 1955, C. Z. Guest with Joanne Connolly (right) beside the Grecian temple pool of her ocean-front estate, Villa Artemis, Palm Beach.”  Photo by Slim Aarons/Hulton Archive/Getty Images.” Bildkälla

      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson