Brudklädd 12 Sept 1953 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Brudklädd 12 Sept 1953


439px-Jackie Kennedy on her wedding day,Rhode Island,September 12, 1953

 "Jackie Kennedy on her wedding day,Rhode Island,September 12, 1953.” Bildkälla

      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson