Med William B. Bankhead 1937 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Med William B. Bankhead 1937


444px-Tallulah-and William-Bankhead-1937

"Photograph of Tallulah Bankhead with her father, William B. Bankhead, in his office in Washington, D.C. 8 February 1937.” Bildkälla*

*Attribution: Harris & Ewing 

     ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2019 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson