Från "Sissinghurst white garden" | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Från "Sissinghurst white garden"


320px-Sissinghurst white garden

"Original description:View of rose arbor in Sissinghurst's White Garden. Taken on a trip to England.”  Bildkälla*

Vita Sackville-West är känd för sin vackert anlagda "Vita trädgård" på Sissinghurst Castle. Det finns många bilder på nätet att studera närmare. Sissinghurst Castle Garden - Wikipedia

*Attribution: VashiDonsk at the English language Wikipedia
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson