Hatt Cape Pälskrage Dekorativ klänning Juni 1919 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Hatt Cape Pälskrage Dekorativ klänning Juni 1919


Vita Sackville-West at the wedding of Lady Diana Manners and Duff Cooper

 "Vita Sackville-West at the wedding of Lady Diana Manners and Duff Cooper, June 1919.” Bildkälla
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson