Från Algonquin Round Table ca 1919 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Från Algonquin Round Table ca 1919


Algonquin Round Table

"Portrait of Art Samuels, Charlie MacArthur, Harpo Marx, Dorothy Parker and Alexander Woollcott, ca 1919.” Bildkälla

3385582190 3b7263e2ba o

Algonquin Round Table. Bildkälla
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson