Edith Head | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Edith Head

Edith Head

5049508884 d8c02237cb o

Edith Head Bildkälla

”Born Edith Claire PoseneOctober 28, 1897 San Bernardin,  California Died October 24, 1981 (aged 83) Los Angeles, California/…/Years active 1927–1981 

Spouse(s) Charles Head (1923–1938; divorced) Wiard Ihnen (1940–1979; his death).”  Wikipedia 

Ytterligare bilder på Google - Här Edith Head Dresses Här och Här Bilder: Audrey46/Pinterest FMD

Artikel i The Cut: "30 Fantastic Movie Costumes by the Legendary Edith Head"
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson