Porträtt ca 1910 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Porträtt ca 1910


lossy-page1-432px-Harriet Bosse, porträtt - SMV - GB144.tif

 "Harriet Bosse, skådespelare. Odaterat porträtt ca 1910. Skannat glasnegativ. 1910.” Bildkälla
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson