Vit blus Lång kjol ca 1905 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Vit blus Lång kjol ca 1905


lossy-page1-433px-Harriet Bosse, porträtt - SMV - GB145.tif

"Harriet Bosse, skådespelare. Odaterat porträtt ca 1905. Skannat glasnegativ.. ca 1905.” Bildkälla*

*Attribution:Anton Blomberg

 


      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson