Porträtt 1960’s | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Porträtt 1960’s


503px-Kim Novak - autographed

"Publicity photo of Kim Novak. Reverse side blank per source. ca 1960s” Bildkälla
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson