Movie Legends | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Movie Legends

Lauren Bacall (16 september 1924 - 12 augusti 2014)

Movie Legends - Lauren Bacall (Icon)

Movie Legends - Lauren Bacall (Divine)  Filmkälla

6963615863 dfd1cece3c n

"Humphrey Bogart och Lauren Bacall." Bildkälla=0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>


     ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2019 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson