On tour with Jay-Z 2009 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

On tour with Jay-Z 2009

Beyoncé e Jay-Z

Beyonce On tour with Jay-Z 2009. Bildkälla*

*Attribution: idrewuk, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson