Personligheter G-J | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Personligheter G-J

Personligheter G-J

Hej, 

alla ni som följer den här sidan.

Att kontinuerligt uppdatera sidorna med Personligheter har blivit alltför tidskrävande. 

För er som är fortsatt intresserade av Personligheter som figurerat på de här sidorna, finns möjlighet att följa mina sidor på Pinterest under Audrey46. Där är ett betydligt större antal personligheter representerade.

På Pinterest har jag ”pinnat"många manliga Personligheter - ett mycket subjektivt urval - som jag hoppas ska vara ganska representativt; olika typer av kroppar, stilar, klädsmak samt åldrar.

Audrey

      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson