Med Yoko Ono 1980 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Med Yoko Ono 1980


Lennons by Jack Mitchell

"John Lennon och Yoko Ono.” Bildkälla*

*Attribution: Jack Mitchell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson