Med Elizabeth vid ”The Sandpiper” 1965 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Med Elizabeth vid ”The Sandpiper”  1965


flickr-3553990787-hd

 "Vid inspelningen av "Sandpiper", 1965.” Bildkälla




      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson