Svartklädd på scen 1987 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Svartklädd på scen 1987


Orbison1987

"Roy Orbison performing in New York in 1987."  Bildkälla*

*Attribution: Ronzoni       ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson