Montgomery Clift | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Montgomery Clift

Montgomery Clift

    "Studio publicity portrait of Montgomery Clift. ca 1948.” Bildkälla

"Born Edward Montgomery Clift October 17, 1920 Omaha, Nebraska, U.S. Died July 23, 1966 (aged 45) New York City, New York, U.S. /…/ 

Occupation Actor Years active 1933–66.”  Wikipedia IMDb 

Bilder: Audrey46/Pinterest

      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se Denna sida är icke kommersiell Bildmaterialet i regel under licensen Creative Commons Skapad av Maivor Wickman Olausson