Med Dolores del Rio 1941 | Tidlös Personlig Stil | Audrey

Med Dolores del Rio 1941


Orson Welles & Dolores del Rio, 1941

 "Orson Welles & Dolores del Río in 1941.” Bildkälla
      ©tidlospersonligstil.se Göteborg 2013-2020 All rights reserved Email: info@tidlospersonligstil.se  Skapad av Maivor Wickman Olausson